• +421 905 522 144
 • marketing@orienteering.sk

ORIENTAČNÝ BEH

ORIENTAČNÝ BEH

ŠPORT PRE KAŽDÉHO

Vitajte na stránke zameranej na orientačný beh a orientačné športy. Cieľom tejto prezentačnej stránky je priblížiť verejnosti a možným záujemcom tento šport, jeho hodnoty, odvetvia a výhody a prezentovať tieto časti jednoduchou a pútavou formou. Nechýba tiež krátka, ale zato výstižná galéria, pokrývajúca všetky odvetvia orientačných športov. Táto galéria Vám poskytne lepšiu ilustráciu tohto športu, celkového prostredia a atmosféry počas jeho pretekov. Samozrejmosťou je tiež zoznam kontaktov na jednotlivé kluby registrované pod Slovenským zväzom orientačných športov (SZOŠ), priame kontakty na zväz a tiež detailné informácie ako postupovať, ak Vás tento šport zaujme a radi by ste si ho vyskúšali. Nie je nič jednoduchšie, ako prísť na preteky a začať si orientačný beh vychutnávať plnými dúškami. Dvere sú pre Vás otvorené, radi Vás privítame medzi nami, "orienťákmi"...

 

Nepoznáte orientačné športy a orientačný beh? Neviete na čo sa využíva mapa a buzola? Počuli ste o orientačnom behu, ale chcete vedieť viac, alebo zistiť, ako si ho môžete vyskúšať? Ak ste na niektorú z predchádzajúcich otázok odpovedali áno, potom je táto stránka určená práve Vám. Postupne získate potrebné informácie a obraz tohto pekného a zdravého športu a možno sa nakoniec spolu uvidíme už na najbližších pretekoch. Ak ste na otázky neodpovedali kladne, neodchádzajte! Stále je možnosť, že si získame aj Vás. Tak hor sa do čítania a scrollovania!

NAŠE HODNOTY

 • PRIATEĽSTVO
 • Priateľstvo je jedným zo základných stavebných kameňov tohto športu. Všetci pretekári sú jedna veľká rodina. Po pretekoch sú aj súperi priateľmi a radi si prediskutujú postupy, alebo iné zaujímavosti dňa.
 • PRÍRODA
 • Keďže hlavným dejiskom tohoto športu je príroda, všetci k nej musia by šetrní. Začína to neznečisťovaním centra pretekov, a končí ohľaduplnosťou k prírode pri behu terénom.
 • ROVNOSŤ
 • Či ste veterán, dospelý, dieťa, alebo dorastenec - každý má medzi svojimi rovesníkmi rovnaké podmienky a možnosti. Všetci sú si rovní, všetci majú spoločný cieľ - vychutnať si prírodu a tento krásny šport.
 • FAIR PLAY
 • Fair play je základným princípom tohto športu. Pomoc druhým je vysoko cenená. Vzhľadom k nutnosti skĺbiť fyzickú vytrvalosť s myslením a rozhodovaním je doping prakticky neúčinný, až kontraproduktívny.

O ORIENTAČNOM BEHU

Orientačný beh (skratka OB) je športové odvetvie vytrvalostného charakteru, pri ktorom je úlohou prejsť alebo prebehnúť podľa mapy a buzoly trať vyznačenú na mape za čo najkratší čas. V teréne nie je trať vyznačená, sú tam umiestnené iba kontrolné stanovišťa (Kontroly). Trať je na mape vyznačená trojuholníkom, ktorý predstavuje štart, krúžkami, ktoré predstavujú kontroly a končí zdvojeným krúžkom, ktorý predstavuje cieľ. Kontroly sú pospájané čiarou a očíslované poradovými číslami. Každá z kontrol má svoj kód, pomocou ktorého je možné si overiť, že je to tá kontrola, ktorú hľadáme.

V teréne sú kontroly označené trojbokým oranžovo bielym lampiónom 30x30 cm. Postupy medzi kontrolami si volí pretekár podľa vlastného výberu, pričom musí dodržať predpísané poradie určené poradovými číslami na mape. Na každej kontrole si označí do preukazu prechod kontrolou. Ako pomôcku pri hľadaní kontrol využíva opis kontrol, ktorý dostane ešte pred štartom. Výsledok pretekára závisí od rýchlosti behu, optimálneho výberu postupov medzi kontrolami, rýchlosti a správnosti rozhodovania a bezproblémového nájdenia samotnej kontroly.

MAPA

Orientačný beh používa špeciálne mapy s medzinárodne dohodnutým mapovým kľúčom. Farebnosť máp je prispôsobená tak, aby bola dobre čitateľná a zrozumiteľná aj za behu. Na rozdiel od bežných máp, je priestor pretekov zmapovaný výrazne podrobnejšie, ako je na bežne dostupných mapách.

BUZOLA

Buzola slúži na správne zorientovanie si mapy na štarte. Zosúladí sa sever na buzole a poludníky na mape. Podľa buzoly sa priebežne kontroluje správnosť zorientovania mapy. Využíva sa na smerové postupy (azimuty) v teréne, kde je nedostatok výrazných záchytných bodov. Buzoly sa delia na klasické a palcové. Iné navigačné pomôcky (napr. GPS) nie sú povolené.

SPORT-IDENT

Čip Sport Ident je povinnou výbavou pretekára. Ním si zaznamenáva prechod jednotlivými kontrolami. Výhodou SI čipu je okamžitá informácia o dosiahnutom výsledku hneď po dobehu do cieľa a vyčítaní údajov z čipu. Výsledok, aktuálne poradie aj medzičasy dostane vytlačené na lístku a tieto údaje si môže porovnať so súpermi. Tí, ktorí nevlastia SI čip, majú vždy možnosť zapožičať si ho od organizátora.

KONTROLY A TRAŤ

Na mape je kontrola vyznačená krúžkom a poradovým číslom, ktoré určuje poradie kontrol. V teréne sa nachádza stojan, na ktorom je zavesený oranžovo biely trojboký lampión. Na stojane je pripevnené raziace zariadenie, ktorým sa označí prechod kontrolou. Trate nie sú vopred známe (iba dĺžka, prevýšenie a počet kontrol), mapu s traťou dostáva pretekár až po štarte, kedy mu začína plynúť súťažný čas.

DRUHY ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV

Orientačné športy ponúkajú na výber zo štyroch oficiálnych odvetví a mnohých neoficiálnych odvetví. Medzi tie oficiálne patria: Orientačný beh, Lyžiarsky orientačný beh, Orientačná cyklistika a Presná orientácia.

ORIENTAČNÝ BEH

Základný typ

Orientačný beh je najstarším orientačným športom s najvyšším počtom pretekov ročne. Najčastejšie ide o merané preteky jednotlivcov, kedy pretekári štartujú v intervaloch za sebou a každý z nich musí samostatne prejsť vytýčenú trať. Kontroly sú zobrazené na mape a musia byť navštívené v poradí v ktorom sú dané. Výsledková listina preteku je zostavená podľa kritérií - absolvovanie trate, najnižší čas absolvovania trate.

LYŽIARSKY ORIENTAČNÝ BEH

Využitie bežeckého lyžovania

Lyžiarsky orientačný beh (LOB) je druh orientačného športu, pri ktorom pretekár samostatne volí postup podľa mapy a na lyžiach prechádza v predpísanom poradí jednotlivé kontroly vyznačené na mape a umiestnené v teréne. O výsledku rozhoduje dosiahnutý čas. Pretekár má mapu v špeciálnom držiaku (mapníku) na hrudi a obvykle používa ešte buzolu. Preteká sa na rôznych typoch bežkárskych tratí (ratrak, skúter, lyžiar).

ORIENTAČNÁ CYKLISTIKA

Využitie horských bicyklov

Orientačná cyklistika (OC) je druh orientačného športu, pri ktorom pretekár samostatne volí postup podľa mapy a na bicykli prechádza v predpísanom poradí jednotlivé kontroly vyznačené na mape a umiestnené v teréne. O výsledku rozhoduje dosiahnutý čas. Pretekár jazdí iba po cestách a chodníkoch, pričom mapu má v špeciálnom držiaku (mapníku) umiestnenom na riadidlách. Okrem mapy používa ešte buzolu.

PRESNÁ ORIENTÁCIA (TRAIL-O)

Zameranie na presnú mapovú techniku

Trail-o je disciplína, zameraná na čítanie a správnu interpretáciu mapy. Pretekár dostáva mapu s vyznačenou traťou – podobne ako pri orientačnom behu. Každej kontrole zakreslenej v mape zodpovedá v teréne zhluk až šiestich lampiónov, pričom pretekár musí rozpoznať, ktorý z lampiónov (prípadne žiaden) v teréne zodpovedá popisu kontroly a polohe stredu krúžku v mape. Víťazom je pretekár, ktorý vyrieši správne najviac kontrolných stanovíšť. Toto odvetvie je vhodné aj pre telesne postihnutých, nakoľko nejde o fyzické, ale najmä mapové zdatnosti.

SPOZNAJTE ORIENTAČNÝ BEH BLIŽŠIE

PREČO ORIENTAČNÝ BEH

Rozmýšľate nad novým športom, ale neviete, či je orientačný beh ten pravý šport pre Vás? Vedzte, že áno. Či ste dieťa, dospelý, alebo veterán, každý si tu nájde to svoje.

ČISTO PRÍRODNÝ, ZDRAVÝ ZÁŽITOK

Iba málo športov dokáže poskytnúť tak blízky kontakt s prírodou, ako práve orientačný beh. Počas behu ste neustále v prírode, v zdravom prostredí. Čítaním mapy a jej premietaním do skutočnosti viete presne, čo Vás čaká a kadiaľ prebehnete. Či už vyberiete postup po ceste, lúke, alebo krížom cez les, málokedy sa stane, že pobežíte viac-krát tým istým miestom.

ŠETRNÝ K PROSTREDIU A PRÍRODE

Orientačný beh má svoje čaro v tom, že je šetrný k prírode, okolnému prostrediu, aj vlastnému telu. Práve priamy kontakt s prírodou spôsobuje, že si ju a jej hodnoty orientační bežci viac vážia. Narozdiel od klasických hladkých behov, pri tomto športe beháte po mäkšom podloží a šetríte tak svoje telo. Navyše voľba, kadiaľ pobežíte, je iba na Vás.

KAŽDÉMU PODĽA CHUTI

Každé preteky ponúkajú množstvo kategórií a tratí, na ktoré sa môžete prihlásiť. Od jednoduchších a kratších tratí, až po elitné, mapovo aj fyzicky náročné trate. Pretekári majú možnosť sami si zvoliť, akým tempom a v akej intenzite budú pretekať. Tempo je nutné pripôsobiť tiež podmienkam na trati a fyzickým a mapovým zdatnostiam, čo sú ďalšie faktory, ktoré vplývajú na celkový výsledok.

ROZMANITOSŤ

Jedným z rozhodujúcich faktorov výsledku v pretekoch je výber postupov. Niektoré postupy sú jednoduchšie, pri iných sa však zapotíte. Vlastný výber postupov Vás zavedie na miesta, kam by ste sa inak nikdy nemuseli dostať. Správnym výberom postupu a rýchlosťou jeho voľby navyše môžete získať veľkú výhodu, ktorú už Vaši súperi nemusia zvládnuť prekonať.

SPOZNÁVANIE NOVÝCH MIEST

Výhodou orientačného behu je, že preteky sa môžu konať prakticky kdekoľvek. Stačí mapa a vhodné miesto pre centrum pretekov a hor sa do lesa. Vďaka tomuto sa počas návštev rôznych pretekov dostanete snáď do každého kúta Slovenska a nie len to. Zúčastniť sa môžete tiež pretekov v zahraničí a to otvára možnosti spoznávania nových krajín a miest prakticky neobmedzene.

ŠIROKÝ VÝBER ODVETVÍ A DISCIPLÍN

Nebaví Vás beh, ale ste lepší lyžiar? Nevadí. Orientačné športy ponúkajú širokú škálu odvetví a disciplín - od spomínaného behu, cez bežecké lyžovanie, orientačnú cyklistiku, až po presnú orientáciu, zameranú skôr na mapové schopnosti a presnosť, ako fyzické schopnosti. Každý si môže vybrať koľko pretekov a ktoré počas roka absolvuje. Voľba je na Vás.

STÁLE NIE STE ROZHODNUTÝ?

ĎAlŠIE PLUSY

ORIENTAČNÝ BEH PATRÍ MEDZI NAJZDRAVŠIE ŠPORTY

 • PRECVIČÍTE SI PSYCHIKU A ODOLNOSŤ
 • Či už prší, sneží, je hmla, alebo tropické teplo, preteky sa konajú v každom počasí. Na trati bojuje každý za seba, čo rozvíja samostatnosť a v spojení s únavou a nutnosťou robiť dobré a rýchle rozhodnutia je orientačný beh výborným tréningom psychickej odolnosti.
 • ZANALYZUJETE CHYBY
 • Vďaka vysokej technickej úrovni je dostupných mnoho pomôcok, ktoré na "konci dňa" pomôžu zanalyzovať postupy, rozhodnuti a chyby. Či už sú to medzičasy, GPS zázam z trate, alebo analýza postupov so súpermi, každá informácia sa počíta a urobí Vás skúsenejšími.
 • NEBUDETE V TOM SAMI
 • Každému sa občas stane, že zablúdi a nebude si vedieť rady. V lese však nie ste sami. Stretnete mnoho ochotných pretekárov, ktorí Vám ukážu kde ste, alebo pomôzu s orientáciou k určenému cieľu. Vy si zatiaľ počas týchto chvíľ vychutnáte ešte intenzívnejšie spojenie s prírodou.
 • PODPORÍTE LOGICKÉ MYSLENIE
 • Čítanie mapy a premýšlanie nad výberom správnych postupov sú výborné činnosti na podporu logického myslenia a tréning pamäte. Zaujímavou formou tréningu sú tiež pamäťové tréningy, kde si pretekár preštuduje mapu a postupy a následne beží trať bez mapy, podľa pamäte.
 • DOSTANETE SA DO NOVÉHO KOLEKTÍVU
 • Účasť na pretekoch a spoločných tréningoch je len časť aktivít, ktorú budete môcť vykonávať s Vašimi rovesníkmi, ale i s ostatnými členmi klubu a pretekármi. Či už to budú Vaši súperi, alebo nie, o dobrý kolektív a zábavu je postarané.
 • ZAMILUJETE SI HO
 • Množstvo ľudí, ktorí s orientačným behom začali si ho doslova zamilovali. Robia ho celé generácie a celé rodiny. Stal sa neodlúčiteľnou súčasťou ich života a mnohí si bez neho nevedia predstaviť ani deň. Vyskúšajte, uvidíte a zažijete na vlastnej koži!

AKO SA PRIDAŤ

Ak Vás tento šport zaujal, nie je nič jednoduchšie, ako sa k nám pridať. Vaše prvé preteky si môžete vyskúšať aj hneď. Ak sa Vám zapáči, vyberiete si klub a zaregistrujete sa.

ZÚČASTNIŤ SA PRVÝCH PRETEKOV

Je to jednoduché! Nájdite si tréning, alebo preteky vo Vašej blízkosti a príďte si vyskúšať orientačný beh v niektorej z náborových kategórií. Tieto trate sú dĺžkovo aj orientačne nenáročné a sú určené práve začiatočníkom.

KONTAKTOVAŤ VYBRANÝ KLUB

Ak sa Vám orientačný beh zapáčil, vyhľadajte si niektorý z klubov vo Vašej oblasti a kontaktujte jeho vedúceho, alebo niektorého z členov. Tí Vám radi poradia, ako postupovať ďalej, aby ste sa mohli úspešne zaregistrovať.

ZAREGISTROVAŤ SA AKO PRETEKÁR

Po získaní členstva v klube Vás jeho vedúci zaregistruje do SZOŠ ako pretekára. Ako člen získate možnosť zúčastnovať sa spoločných tréningov a pretekov, zbierať body do rankingu a bojovať o tituly na majstrovstvách Slovenska.

ZAČAŤ TRÉNOVAŤ A ZDOKONAĽOVAŤ SA

Teraz je už len na Vás, aké ciele si pri tréningoch a pretekoch zvolíte. Od rekreačných bežcov pre zábavu až po profesionálnych reprezentantov, zbierajúcich úspech za úspechom - niekde si miesto nájdete. Vidíme sa na pretekoch.

A TAKTO TO VYZERÁ...

 • MAPA KLUBOV

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte otázky, alebo sa chcete stať súčasťou nášho športu, kontaktujte nás, alebo niektorý z klubov vo Vašej oblasti.

 • TELEFÓN, FAX
 • +421 905 522 144
 • E-MAILOVÁ ADRESA
 • marketing@orienteering.sk
 • KONTAKTNÁ ADRESA
 • Slovenský zväz orientačných športov
 • Junácka 6
 • 832 80 Bratislava

© 2015 - Slovenský zväz orientačných športov - www.orienteering.sk